logo Indus-Czech

Jsme organizací zaměstnávající více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením, včetně zaměstnanců s těžkým zdravotním postižením, a na základě této skutečnosti jsme oprávněni poskytovat výrobky a služby v rámci tzv. náhradního plnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o zaměstnanosti“).