Technické bezpečnostní služby

Ve společnosti INDUS disponujeme vysoce moderním pultem centralizované ochrany (PCO), kde naši zkušení a speciálně proškolení operátoři monitorují a střeží vaše objekty v režimu 24/7. Naši operátoři monitorují širokou škálu bezpečnostních systémů a v případě jakýchkoliv neobvyklých událostí okamžitě reagují. Pokud situace vyžaduje, neprodleně vysílají naše zásahové jednotky INDUS a provedou nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti vašeho
objektu. Staráme se, abyste se vy starat nemuseli.

V naší nabídce najdete:

  • Připojení na pult centralizované ochrany
  • Elektrická zabezpečovací signalizace /EZS, EPS/
  • Systémy průmyslové televize /CCTV/
  • Systémy kontroly vstupu a evidence docházky
  • Další služby podle vašich specifických potřeb