Fyzická ochrana objektů a osob

Služby fyzické ostrahy poskytujeme našim klientům na míru podle jejich potřeb. Vždy vytváříme efektivní a moderní bezpečnostní řešení, které bude komplexně vyhovovat vašim požadavkům, ale zároveň bude předvídat problémy. Díky správné kombinací personálu, odborných znalostí a technologií dokážeme pružně a rychle reagovat za každé situace. Společnost Indus nabízí kompletní pokrytí potřebných bezpečnostních pozic od recepční přes strážné až po kustody či mobilní hlídky.

Naše strážní služby zahrnují:

  • Ostraha průmyslových, obchodních, administrativních a dalších budov, objektů a areálů
  • Zajišťování bezpečnosti společenských, sportovních a kulturních akcí
  • Obsluha bezpečnostních a technických zařízení a systémů
  • Převozy a doprovody cenností a hotovostí
  • Kontroly vjezdu a výjezdu vozidel, vstupu osob