„V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), souhlasím se zpracováváním mých osobních údajů, zejména pak kontaktních údajů (emailová adresa a telefon) poskytnutých za účelem kontaktování ohledně náboru, náborových akcí a dále pro účely evidování mé osoby jakožto potencionálního zaměstnance u společnosti INDUS, spol. s r.o., se sídlem U Hostivařského nádraží 556/12, 102 00 Praha – Hostivař, IČ: 45787492, jako správcem osobních údajů (dále jen „INDUS“) nebo subjekty smluvně pověřenými správcem ke zpracování osobních údajů. Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 3 let a byl jsem poučen v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu jakož i právem tento souhlas kdykoliv odvolat e-mailem na adresu: indus@indus-czech.cz.“