Mám případný zájem o uplatnění i v budoucnu, proto souhlasím, aby společnost INDUS, spol. s r.o. U Hostivařského nádraží 556/12, 102 00 Praha – Hostivař, IČ: 45787492, DIČ: CZ45787492 nad rámec výběrového řízení na uvedenou pracovní pozici dále zpracovávala mé osobní údaje pro účely evidování mé osoby a nabízení obdobných pracovních příležitostí. Souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas mohu kdykoliv odvolat. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti/í, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.